Välkommen till
Kerstin Liljekvist
- Reiki Lilium -

Hur mår du?

Har du ont någonstans?
* * * * * * * * *
eller känner du dig...

lättirriterad?
okoncentrerad?
orolig?
nedstämd?
trött?
stressad?
allmänt obalanserad?
Då kan Reiki vara det du behöver!

Vad är då Reiki?

Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest, fysiska och mentala spänningar.
Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet - en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle.
Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.

Hur används Reiki?

Reiki kan lindra smärta och lösa upp spänningar, både fysiskt och mentalt, sänka stress och öka välbefinnandet, men kan inte ersätta konventionell cancervård, kirurgi eller psykiatrisk vård.
Däremot kan Reiki utgöra ett värdefullt komplement till dessa, så som man gör i exempelvis USA, Storbritannien och Frankrike.
Vid allvarliga sjukdomstillstånd ska man alltid söka läkarvård i första hand, och vill man komplettera med Reiki ska man alltid fullfölja den behandling läkaren föreskriver.

Reiki är friskvård

Reiki är godkänd som rehabiliterande friskvård av Skatteverket. Det innebär att om du har friskvårdspeng
på jobbet kan du använda den till Reikibehandlingar.
För dig som är arbetsgivare innebär det att Reikibehandlingarna är avdragsgilla på samma sätt som exempelvis massage. Det är alltså en skattefri förmån för arbetsgivaren.

En god investering i personalens hälsa

Många har idag en stressig och ohälsosam livssituation, både på jobbet och på fritiden, med spänningar och värk i rygg och axlar, musarm, känsla av att inte räcka till och så vidare.
Mentala spänningar sätter sig ofta fysiskt i kroppen på olika sätt.