Sommarträning
Qigong och Taichi

Träna qigong och taichi i sommar, 7 tillfällen.

Träning onsdagar 22/5 - 26/6 - Kom när du har tid och lust!
Utrustning: Kläder för smidiga rörelser, lätta skor, vatten om du blir törstig, glatt humör.
Tid: Kl 18-19.30
Plats: Vikingaparken i Arkelstorp, invid Limugnsvägen 22.
Pris: 100 kr / person / tillfälle
Vid regn: Ställs träningen in.
Frågor?: Ring Kerstin, 0709-691356
Chienn och välkomna!

Qi betyder energi/luft och gong betyder arbete. När man tränar qigong tränar man alltså för att höja och förbättra sin livsenergi/livskraft.
Qigong är ett sätt att hålla sig frisk som passar de allra flesta. Qigong utförs i ett lugnt tempo och kan anpassas efter individen och dess behov.
Taichi praktiseras för att bl.a. uppnå större livslängd och livskvalitet. 
Det är denna långsamma träningsform som man kan se utövas bl. a. i parker i Kina och i Taiwan.